Incidencias de la carretera

 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre MATARó(CENTRE CIUTAT)/C-31D/C-32/BARCELONA y MATARó(RONDES)/C-32/GIRONA/BV-5031
 • Cortes y Restricciones en carril
  C-17, Carril(es) cortado(s) dirección BARCELONA/AV.MERIDIANA, entre SANTA EUGèNIA DEL CONGOST y (DIR.BARCELONA)EL FIGARó
 • Obras
  C-17, Obras de refuerzo de firme dirección BARCELONA/AV.MERIDIANA, entre SANTA EUGèNIA DEL CONGOST y (DIR.BARCELONA)EL FIGARó
 • Cortes y Restricciones en carril
  C-17, Carril(es) cortado(s) dirección N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre (DIR.BARCELONA)EL FIGARó y SANTA EUGèNIA DEL CONGOST
 • Obras
  C-17, Obras de refuerzo de firme dirección N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre (DIR.BARCELONA)EL FIGARó y SANTA EUGèNIA DEL CONGOST
 • Cortes y Restricciones en carril
  C-17, Carril(es) cortado(s) dirección N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre BP-1438/L'AMETLLA DEL VALLèS/BV-1433/LLERONA y (DIR.BARCELONA)LA GARRIGA (SUD)
 • Obras
  C-17, Obras de mantenimiento dirección N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre BP-1438/L'AMETLLA DEL VALLèS/BV-1433/LLERONA y (DIR.BARCELONA)LA GARRIGA (SUD)
 • Cortes y Restricciones en carril
  C-17, Carril(es) cortado(s) dirección N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre LA GARRIGA (NORD)/SATI y (DIR.BARCELONA)EL FIGARó
 • Obras
  C-17, Obras de refuerzo de firme dirección N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre LA GARRIGA (NORD)/SATI y (DIR.BARCELONA)EL FIGARó
 • Cortes y Restricciones en carril
  C-17, Carril(es) cortado(s) dirección BARCELONA/AV.MERIDIANA, entre (DIR.BARCELONA)EL FIGARó y (DIR.PUIGCERDà)EL FIGARó
 • Obras
  C-17, Obras de refuerzo de firme dirección BARCELONA/AV.MERIDIANA, entre (DIR.BARCELONA)EL FIGARó y (DIR.PUIGCERDà)EL FIGARó
 • Cortes y Restricciones en carril
  C-17, Carril(es) cortado(s) dirección BARCELONA/AV.MERIDIANA, entre (DIR.BARCELONA)LA GARRIGA (SUD) y BP-1438/L'AMETLLA DEL VALLèS/BV-1433/LLERONA
 • Obras
  C-17, Obras de mantenimiento dirección BARCELONA/AV.MERIDIANA, entre (DIR.BARCELONA)LA GARRIGA (SUD) y BP-1438/L'AMETLLA DEL VALLèS/BV-1433/LLERONA
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre B-20/C-31/BARCELONA/C-32/MATARó/GIRONA y EL MASNOU/OCATA
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre B-20/C-31/BARCELONA/C-32/MATARó/GIRONA y EL MASNOU/OCATA
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección Z-40, entre EL MASNOU/OCATA y B-20/C-31/BARCELONA/C-32/MATARó/GIRONA
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección Z-40, entre EL MASNOU/OCATA y B-20/C-31/BARCELONA/C-32/MATARó/GIRONA
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre EL MASNOU/BP-5002/ALELLA/GRANOLLERS/C-32/E-15/AP-7 y PREMIà DE MAR/BV-5024/PREMIà DE DALT
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre EL MASNOU/BP-5002/ALELLA/GRANOLLERS/C-32/E-15/AP-7 y PREMIà DE MAR/BV-5024/PREMIà DE DALT
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección Z-40, entre EL MASNOU/OCATA y EL MASNOU/BP-5002/ALELLA/GRANOLLERS/C-32/E-15/AP-7
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección Z-40, entre EL MASNOU/OCATA y EL MASNOU/BP-5002/ALELLA/GRANOLLERS/C-32/E-15/AP-7
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección Z-40, entre PREMIà DE MAR/BV-5024/PREMIà DE DALT y EL MASNOU/OCATA
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección Z-40, entre PREMIà DE MAR/BV-5024/PREMIà DE DALT y EL MASNOU/OCATA
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección Z-40, entre PREMIà DE MAR/BV-5024/PREMIà DE DALT y EL MASNOU/OCATA
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección Z-40, entre PREMIà DE MAR/BV-5024/PREMIà DE DALT y EL MASNOU/OCATA
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre EL MASNOU/OCATA y PREMIà DE MAR/BV-5024/PREMIà DE DALT
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre EL MASNOU/OCATA y PREMIà DE MAR/BV-5024/PREMIà DE DALT
 • Carretera cortada
  BV-5024, Carretera cortada dirección CARRER JOSEP CARNER, entre CARRER TORRAS I BAGES y CARRER JOSEP CARNER
 • Carretera cortada
  BV-5024, Carretera cortada dirección N-II, entre CAMÍ DEL MIG y GRAN VIA DE LLUÍS COMPANYS
 • Carretera cortada
  BV-5024, Carretera cortada dirección CARRER JOSEP CARNER, entre GRAN VIA DE LLUÍS COMPANYS y CAMÍ DEL MIG
 • Carretera cortada
  GRAN VIA DE LLUÍS COMPANYS, Carretera cortada dirección CARRER TORRENT CASTELLS, entre CARRER RIERA DE PREMIÀ y BV-5024/CARRETERA PREMIÀ DE DALT
 • Obras
  C-32, Nuevo trazado de carreteras por obras ambos sentidos, entre ALELLA/EL MASNOU y (DIR.GIRONA)PREMIà M./VILASSAR D./PREMIà D.
 • Cortes y Restricciones en carril
  C-31D, Carril(es) cortado(s) dirección MATARó(CENTRE CIUTAT)/N-II/BARCELONA/PORT, entre CAMí DEL MIG y MATARó(CENTRE CIUTAT)/N-II/BARCELONA/PORT
 • Obras
  C-31D, Obras de mantenimiento dirección MATARó(CENTRE CIUTAT)/N-II/BARCELONA/PORT, entre CAMí DEL MIG y MATARó(CENTRE CIUTAT)/N-II/BARCELONA/PORT
 • Obras
  BV-5001, Obras dirección CARRER ALSELM CLAVÉ, entre C-35 y VIA DE RONDA
 • Obras
  BV-5001, Obras dirección CARRER D'ENRIC MORERA, entre VIA DE RONDA y C-35
 • Carretera cortada
  CAMÍ RAL, Carretera cortada dirección RONDA CERVANTES/PLAÇA SANT SIMÓ/PASSEIG CALLAO, entre RONDA BARCELÓ/RONDA ALFONS XII y CARRER MONTSERRAT/CARRER LEPANTO
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre MATARó(CENTRE CIUTAT)/C-31D/C-32/BARCELONA y MATARó(RONDES)/C-32/GIRONA/BV-5031
 • Carretera cortada
  CAMÍ RAL, Carretera cortada dirección RONDA CERVANTES/PLAÇA SANT SIMÓ/PASSEIG CALLAO, entre BAIXADA SANTA ANNA/CARRER SANT ANTONI y CARRER DE L'HOSPITAL/CARRER SANT PERE
 • Cortes y Restricciones en carril
  VIA SÈRGIA, Carril(es) cortado(s) dirección UV - 763730703, entre CAMÍ DEL MIG y UV - 763730703
 • Obras
  VIA SÈRGIA, Obras de mantenimiento dirección UV - 763730703, entre CAMÍ DEL MIG y UV - 763730703
 • Obras
  N-II, Nuevo trazado de carreteras por obras ambos sentidos, entre C-31E/C-32/BARCELONA (FINAL RONDA DE MATARó) y MATARó(CENTRE CIUTAT)/C-31D/C-32/BARCELONA
 • Cortes y Restricciones en carril
  C-60, Carril(es) cortado(s) dirección B-40/POL.IND.PLA DE BOET/N-II/MATARó/PORT, entre ARGENTONA y C-32/BARCELONA/GIRONA
 • Obras
  C-60, Obras de mantenimiento dirección B-40/POL.IND.PLA DE BOET/N-II/MATARó/PORT, entre ARGENTONA y C-32/BARCELONA/GIRONA
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre BV-5034/SANT VICENç DE MONTALT/C-32 y POL.VALL DE GATA-DRAPER/C-32/BARCELONA/GIRONA/C-61
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre BV-5034/SANT VICENç DE MONTALT/C-32 y POL.VALL DE GATA-DRAPER/C-32/BARCELONA/GIRONA/C-61
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección Z-40, entre POL.VALL DE GATA-DRAPER/C-32/BARCELONA/GIRONA/C-61 y BV-5034/SANT VICENç DE MONTALT/C-32
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección Z-40, entre POL.VALL DE GATA-DRAPER/C-32/BARCELONA/GIRONA/C-61 y BV-5034/SANT VICENç DE MONTALT/C-32
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre POL.VALL DE GATA-DRAPER/C-32/BARCELONA/GIRONA/C-61 y ARENYS DE MAR/(B-511)
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre POL.VALL DE GATA-DRAPER/C-32/BARCELONA/GIRONA/C-61 y ARENYS DE MAR/(B-511)
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección Z-40, entre ARENYS DE MAR/(B-511) y POL.VALL DE GATA-DRAPER/C-32/BARCELONA/GIRONA/C-61
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección Z-40, entre ARENYS DE MAR/(B-511) y POL.VALL DE GATA-DRAPER/C-32/BARCELONA/GIRONA/C-61
 • Cortes y Restricciones en carril
  N-II, Carril(es) cortado(s) dirección Z-40, entre ARENYS DE MAR/(B-511) y POL.VALL DE GATA-DRAPER/C-32/BARCELONA/GIRONA/C-61
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección Z-40, entre ARENYS DE MAR/(B-511) y POL.VALL DE GATA-DRAPER/C-32/BARCELONA/GIRONA/C-61
 • Obras
  C-32, Nuevo trazado de carreteras por obras ambos sentidos, entre (DIR.GIRONA)ARENYS DE MAR/ARENYS DE MUNT y ARENYS DE MAR CENTRE/C-61/ARENYS DE MUNT/ST.CELONI
 • Obras
  C-32, Obras dirección N-340/EL VENDRELL O./COMA-RUGA/E-15/AP-7/TARRAGONA, entre ARENYS DE MAR CENTRE/C-61/ARENYS DE MUNT/ST.CELONI y BARRERA D'ARENYS
 • Obras
  C-352, Nuevo trazado de carreteras por obras ambos sentidos, entre CANOVELLES/BV-1439 y GRANOLLERS N./LES FRANQUESES/(N-152A)
 • Obras
  C-352, Obras dirección C-17/VIC/C-1415B/CALDES DE MONTBUI, entre GRANOLLERS N./LES FRANQUESES/(N-152A) y CANOVELLES/BV-1439
 • Obras
  C-61, Obras dirección C-32/BARCELONA/GIRONA, entre E-15/AP-7/GIRONA/BARCELONA/FRANçA y VALLGORGUINA
 • Obras
  C-61, Obras dirección C-35/SANT CELONI/GRANOLLERS/HOSTALRIC, entre VALLGORGUINA y E-15/AP-7/GIRONA/BARCELONA/FRANçA
 • Obras
  C-61, Obras dirección C-32/BARCELONA/GIRONA, entre E-15/AP-7/GIRONA/BARCELONA/FRANçA y VALLGORGUINA
 • Obras
  C-61, Obras dirección C-35/SANT CELONI/GRANOLLERS/HOSTALRIC, entre VALLGORGUINA y E-15/AP-7/GIRONA/BARCELONA/FRANçA
 • Obras
  C-61, Obras dirección C-32/BARCELONA/GIRONA, entre E-15/AP-7/GIRONA/BARCELONA/FRANçA y VALLGORGUINA
 • Obras
  C-35, Obras de refuerzo de firme dirección PARETS DEL VALLèS (CENTRE), entre BV-5301/STA.MARIA DE PALAUTORDERA/ST.ESTEVE DE P. y C-251/LLINARS DEL VALLèS (EST)/SANATA
 • Obras
  C-35, Obras de refuerzo de firme dirección C-65/SANT FELIU DE GUíXOLS/PLATJA D'ARO/PALAMóS, entre C-251/LLINARS DEL VALLèS (EST)/SANATA y C-61/ARENYS DE MAR/E-15/AP-7/GIRONA/BARCELONA
 • Cortes y Restricciones en carril
  C-17, Carril(es) cortado(s) dirección N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre (DIR.PUIGCERDà)BP-1432/LA GARRIGA (SUD) y LA GARRIGA (NORD)/SATI
 • Obras
  C-17, Obras de mantenimiento dirección N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre (DIR.PUIGCERDà)BP-1432/LA GARRIGA (SUD) y LA GARRIGA (NORD)/SATI
 • Cortes y Restricciones en carril
  C-17, Carril(es) cortado(s) dirección BARCELONA/AV.MERIDIANA, entre LA GARRIGA (NORD)/SATI y (DIR.PUIGCERDà)BP-1432/LA GARRIGA (SUD)
 • Obras
  C-17, Obras de mantenimiento dirección BARCELONA/AV.MERIDIANA, entre LA GARRIGA (NORD)/SATI y (DIR.PUIGCERDà)BP-1432/LA GARRIGA (SUD)
 • Obras
  C-35, Obras de mantenimiento dirección PARETS DEL VALLèS (CENTRE), entre GI-552/RIELLS I VIABREA/BREDA y L.P.BARCELONA-GIRONA
 • Obras
  C-35, Obras de mantenimiento dirección C-65/SANT FELIU DE GUíXOLS/PLATJA D'ARO/PALAMóS, entre L.P.BARCELONA-GIRONA y GI-552/RIELLS I VIABREA/BREDA
 • Obras
  C-35, Obras de refuerzo de firme dirección C-65/SANT FELIU DE GUíXOLS/PLATJA D'ARO/PALAMóS, entre BV-5301/STA.MARIA DE PALAUTORDERA/ST.ESTEVE DE P. y SANT CELONI (CENTRE URBà)/CAMPINS
 • Obras
  C-61, Obras dirección C-35/SANT CELONI/GRANOLLERS/HOSTALRIC, entre VALLGORGUINA y E-15/AP-7/GIRONA/BARCELONA/FRANçA
 • Obras
  C-32, Nuevo trazado de carreteras por obras ambos sentidos, entre CABRERA DE MAR/VILASSAR DE MAR y (DIR.BARCELONA)PREMIà M./VILASSAR D./PREMIà D.
 • Obras
  C-35, Obras de refuerzo de firme dirección PARETS DEL VALLèS (CENTRE), entre BV-5301/STA.MARIA DE PALAUTORDERA/ST.ESTEVE DE P. y C-251/LLINARS DEL VALLèS (EST)/SANATA
 • Carretera cortada
  N-II, Carretera cortada dirección N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre C-31E/C-32/BARCELONA (FINAL RONDA DE MATARó) y BV-5033/SANT ANDREU DE LLAVANERES/C-32/BARCELONA
 • Carretera cortada
  BV-5151, Carretera cortada dirección N-152A, entre AVINGUDA SAGRERA y N-152A
 • Obras
  C-59, Obras de mantenimiento dirección C-33/BARCELONA, entre N-152A(Z)/LA LLAGOSTA/MOLLET DEL VALLèS/BADALONA y C-33/BARCELONA
 • Cortes y Restricciones en carril
  C-33, Carril(es) cortado(s) dirección AV.MERIDIANA/AV.RIO DE JANEIRO, entre BARRERA DE LA LLAGOSTA y BARCELONA RONDES/MATARó/ZAL
 • Obras
  C-33, Nuevo trazado de carreteras por obras ambos sentidos, entre BARRERA DE LA LLAGOSTA y BARCELONA RONDES/MATARó/ZAL
 • Obras
  CARRER DE JOSEP PLA, Obras dirección C-31/CARRER DE CANTÀBRIA, entre AVINGUDA DIAGONAL y CARRER DE PERE IV
 • Obras
  N-II, Obras dirección CARRER DE TIBIDABO/CARRER DE BALMES, entre CARRER DE RICARD/CARRER DE RAFAEL CASANOVA y CARRER DE TIBIDABO/CARRER DE BALMES
 • Obras
  C-155, Obras dirección CARRER DE PELAI BRIZ, entre BV-1604/AVINGUDA DE CATALUNYA y CARRER SANT JOSEP
 • Obras
  BV-5008, Obras de mantenimiento dirección B-500, entre CARRETERA DE MATARÓ y CARRER DE BAIX
 • Obras
  N-II, Obras de mantenimiento dirección CARRER DE TIBIDABO/CARRER DE BALMES, entre CARRER DEL CAMÍ RAL y BV-5008/CARRER DE TIANA
 • Obras
  BV-5008, Obras de mantenimiento dirección CARRETERA DE MATARÓ, entre CARRER DE BAIX y CARRETERA DE MATARÓ
 • Ruta desde este lugar
 • Ruta hacia este lugar
 • Ruta pasando por este lugar
 • Hoteles aquí
 • Restaurantes aquí